Velkommen til Tveit Historielag idag

Tveit Historical Society

Rosings kart 1781

Dette vakre kartet er tegnet av Amtskonduktør Michael Rosing (1753-1810).
Han bodde i Prestviga i Oddernes, og kjente sikker godt til de lokale forhold.
Kartet finnes på trykk i Oddernes bygdebok, som du kan finne på Nasjonalbiblioteket på nett.

Facebook kan du finne nytt gammelt fra historielaget.

Vi har lagt ut vårt Årsskrift 2003 og Årsskrift 2004, og flere vil komme på nettet.

Vi har tatt i bruk en ny hjemmeside for Tveit Historielag.

Hør hva gamlelensmannen i Tveit sier om uttalen av Tofdal.

Sist oppdatert 12. januar 2016