Velkommen til Tveit Historielag idag

Tveit Historical Society
Årsmøtet avholdes på Banklokalet torsdag 19. mars kl. 19.

Innkallingen finner du her.

Rosings kart 1781

Dette vakre kartet er tegnet av Amtskonduktør Michael Rosing (1753-1810).
Han bodde i Prestviga i Oddernes, og kjente sikker godt til de lokale forhold.
Kartet finnes på trykk i Oddernes bygdebok, som du kan finne på Nasjonalbiblioteket på nett.

Facebook kan du finne nytt gammelt fra historielaget.

Vi har lagt ut vårt Årsskrift 2003 og Årsskrift 2004, og flere vil komme på nettet.

Vi har også lagt ut de nyeste dokumentene om navnesaken Tofdal.
Kartverkets vedtaket om skrivemåten har igjen blitt påklaget av en gruppe på fem personer med Rolf Bakken i spissen.
Her kan du lese Språkrådets tilrådning etter klagen,
Kartverkets vedtak, og Språkrådets opprinnelige tilrådning.

Og hvis ikke det er nok, hør hva gamlelensmannen sier om saken.

Sist oppdatert 1. mars 2015