Velkommen til Tveit Historielag idag

Tveit Historical Society

Årsskrift 2014

Tveit Historielags Årsskrift nr. 25 er nå til salgs på Solsletta, Ryen, Hamre og Justvik.
Du finner det på Joker Tveit, Kiwi Hamresanden, Prix Ryen og Joker Justvik

Facebook kan du finne nytt gammelt fra historielaget.

Vi har lagt ut vårt Årsskrift 2003 og Årsskrift 2004, og flere vil komme på nettet.

Vi har også lagt ut de nye dokumentene om navnesaken Tofdal.
Kartverkets vedtak, og Språkrådets tilrådning.

Sist oppdatert 12. desember 2014